PRAHL, Rådgivende Ingeniører A/S's
primære ydelser omfatter arbejder for den tekniske sektor
(vej, forsyning og affald), og består af:

 

 

 

 

Planlægning

Planlægning af driftsarbejder, myndighedsopgaver og administrative arbejder.

 

 

Beskrivelser til kontraktstyring

Beskrivelse af driftsarbejder, myndighedsopgaver og administrative retningslinier med henblik på udførelse af arbejder i egen forvaltning.

 

 

Beskrivelse med henblik på udlicitering.

Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbudsforretninger iht. danske love og EU's indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelsesdirektiver.

 

 

Kontrahering

Gennemførelse af kontraktudarbejdelse, såvel entreprisekontrakter efter udbudsforretninger, som samarbejdskontrakter mellem ligeværdige driftsherrer.

 

 

Samarbejdskontrakt

Beskrivelse af samarbejdsrelationer mellem ligeværdige driftsherrer, under hensyntagen til gældende love og administrative retningslinier.

 

Rådgivning om anvendelse af

 

Tjenesteydelsesdirektivet og Lov om virksomhedsoverdragelse indtager en betydende plads blandt firmaets opgaver.

 

 

Tilbage til startsiden